Samen sterk voor de jeugd
Elk kind en elke jongere moet veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene, die actief deel kan nemen aan de samenleving. Waar dit niet lukt streven de jeugdprofessionals van SPRING Jeugdhulp ernaar het kind, de jongere en/of zijn ouders/verzorgers snel en dichtbij ondersteuning en zorg te bieden.

Wie zijn we

Samen zijn wij gedreven om de juiste specialistische ambulante zorg te bieden. Vanuit kennis en deskundigheid met complexe (veiligheids) casuïstiek bouwen we samen aan het vak van jeugdprofessional.

Voor wie?

Heb je het gevoel dat alles je even teveel wordt? Of heb je problemen thuis, op school of met je vrienden? Je kunt erover praten met een van onze jeugdprofessionals.

Heb je vragen over de opvoeding van je kind? Dan kun je terecht bij een van onze jeugdprofessionals.

Als voor een jeugdige ondersteuning nodig is, kan hij of zij en zijn opvoeders terecht bij een jeugdprofessional van SPRING Jeugdhulp.

Soms moet je veranderen om jezelf te blijven

Onze diensten

Wanneer een jeugdzorgwerker behoefte heeft aan consultatie en toetsing van zijn eigen overwegingen neemt hij contact op met een SPRING jeugdprofessional. Samen met deze SPRING professional voert hij een consultatief gesprek waarin hij zijn overwegingen, dilemma’s en vragen deelt.

Ambulante hulpverlening van SPRING richt zich op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die problemen ervaren rondom opvoeden en het veilig opgroeien van de kinderen.

SPRING Jeugdhulp is specialist op het gebied van complexe (veiligheids-)casuïstiek. We bieden een integrale aanpak die gericht is op verbetering van de regie en de eigen kracht van gezinnen met meervoudige, complexe en/of chronische problemen.

De casusregisseur geeft het gezin inzicht in hoe het gezinssysteem werkt. Hij vertelt het gezin waarom zorg nodig is. Tevens wat het gezin kan verwachten van de zorg en wat er van het gezin zelf gevraagd wordt.

SPRING Jeugdhulp is gecontracteerd om te worden ingezet voor (tijdelijke) ondersteuning van de lokale structuren.

Begeleiding van gezinssystemen bij echtscheidingen. Bij scheiding moeten zowel de beide ouders, hun kinderen, als het netwerk leren omgaan met de nieuwe situatie. Het doel van ondersteuning bij echtscheidingsproblematiek is dat jeugdigen uit het conflict tussen ouders blijven.

icon-search icon-close Toon zoeken icon-menu icon-close Toon menu
icon-arrow-up Naar de top icon-search icon-close Toon zoeken