ANBI

Hieronder volgen de officiële gegevens van SPRING:

De naam: Stichting SPRING Jeugdhulp

Fiscaal nummer: 857950289

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:
Bestuurder Mr. M.E. Hoosemans MA
Raad van Toezicht:
– Dhr. R.E. Axt
– Dhr. J. Spithoven
– Mevr. N. Huismans
– Mevr. L. Braks-Langenkamp
– Dhr. J.M. Biskop

Als bezoldiging ontvingen de leden van de Raad van Toezicht in het jaar 2017 een vaste bruto vergoeding van € 5.000 op jaarbasis; de voorzitter ontvangt een vaste bruto vergoeding van € 7.500. De bestuurder van SPRING ontving een vergoeding van € 119.759. Alle genoemde bedragen zijn exclusief werkgeverslasten.

Het beloningsbeleid: volgens de CAO Jeugdzorg.

De doelstelling: De stichting heeft ten doel het bieden van ondersteuning, zorg en hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen. Dit trachten wij te bereiken door het inzetten van professionals ten behoeve van vraagverheldering, (opvoed)ondersteuning, regievoering, toeleiding naar informele en gespecialiseerde zorg, informatie en advies.

Download hier het beleidsplan.

icon-menu icon-close Toon menu icon-search icon-close Toon zoeken icon-arrow-up Naar de top