Cliëntenraad

Wil jij je inzetten voor de jeugdzorg?
Sluit je aan bij onze cliëntenraad! Samen maken we ons sterk voor de jeugd

Kennismakingsbijeenkomst cliëntenparticipatie:
9 november | 19.30 – 21.30 uur | Industriestaat 14a, Goes

Over SPRING!
Elk kind moet gezond en veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Soms lukt dat niet vanzelf. Ouders en kinderen kunnen dan via hun gemeente bij SPRING terecht voor deskundige hulp en ondersteuning. Het belang van het kind is het uitgangspunt.ij SPRING werken bevlogen en zelfstandige jeugdprofessionals die vooruit willen om professionele jeugdhulp te bieden. In onze aanpak zijn we proactief en outreachend. De jeugdprofessional gaat uit van wat goed gaat in gezinnen en kijkt hoe dit verder kan worden uitgebouwd. Eigen kracht van het gezin en het netwerk wordt optimaal benut en verder versterkt. Veilig opgroeien staat centraal.

Sluit jij aan bij de cliëntenraad?
De cliëntenraad praat en denkt mee met het bestuur van SPRING over wat voor kinderen en jongeren belangrijk is. Je geeft vanuit je rol in cliëntenraad gevraagd en ongevraagd adviezen en kunt hierbij echt het verschil maken. Zo denk je binnen de cliëntenraad bijvoorbeeld mee over het beleid en de kwaliteit van zorg. Ook let je erop dat SPRING het belang van cliënten echt voorop stelt. De wet WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg) is hiervoor de basis. Deze geeft aan dat een organisatie cliënten inspraak en medezeggenschap moet bieden. SPRING vindt dit zelf ook heel belangrijk. Jouw input en mening is voor ons van onschatbare waarde.

Jouw profiel

  • Ben jij cliënt of wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt (bijvoorbeeld ouder of voogd), of ben je op een andere manier betrokken bij zorg voor de jeugd?
  • Kun je het algemene cliëntenbelang voorop stellen?
  • Heb je een positief kritische houding?
  • Kun je goed omgaan met vertrouwelijke informatie?
  • Heb je tijd en energie om je in te zetten voor de cliënten van SPRING?

Dan zijn wij op zoek naar jou! We komen graag met je in contact.

Wat draag jij bij?

  • De cliëntenraad komt op voor het belang van alle cliënten van SPRING. dus niet voor het belang van een enkele cliënt.
  • De cliëntenraad denkt mee met het management van SPRING, zowel over de gewone gang van zaken, maar ook over veranderingen.
  • De cliëntenraad maakt zich sterk voor de jeugd. Jouw mening telt!

Hoeveel tijd vraagt dit?
De cliëntenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast kunnen leden speciale aandachtsgebieden hebben die passen bij hun interesses. Daar kunnen aparte bijeenkomsten voor gehouden worden.

Wat krijg jij ervoor terug?
Je krijgt waar nodig de benodigde ondersteuning. Bijvoorbeeld door het vergoeden van reis- en onkosten. Ook kun je als lid van de cliëntenraad scholing krijgen. En je krijgt natuurlijk de kans om te participeren in de jeugdzorg van SPRING.

Heb je interesse?
Wil je meer weten of heb je interesse? Neem dan contact op met Monique Groffen via 06-14 39 93 48 of m.groffen@springjeugd.nl  Zij vertelt je graag meer over wat jij kunt betekenen. Ben je geïnteresseerd maar zijn er redenen waarom je niet kunt aansluiten? Laat het vooral weten. Dan kijken we samen wat er wel mogelijk is.

elm-single-3
icon-search icon-close Toon zoeken icon-menu icon-close Toon menu
icon-arrow-up Naar de top icon-search icon-close Toon zoeken