Samen sterk voor de jeugd

SPRING Jeugdhulp richt zich op ambulante ondersteuning in de breedste zin van het woord. Er kan een beroep op ons gedaan worden voor vraagverheldering, netwerkberaden, casusregie, ambulante ondersteuning in de thuissituatie en preventieve jeugdbescherming. In overleg met verwijzer en gezin zullen wij steeds een aanbod op maat formuleren.

Wij bieden onze ondersteuning aan in de provincie Zeeland en de regio West-Brabant Oost.
Meer informatie over onze dienstverlening vind je hieronder. Een overzicht met de specifieke productcodes en percelen van ons aanbod in Zeeland vind je hier. In de folder Specialistische Jeugdhulp in Zeeland lees je meer over de inhoud van de verschillende percelen.

Ambulante hulpverlening van SPRING richt zich op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die problemen ervaren rondom opvoeden en het veilig opgroeien van de kinderen.

De casusregisseur geeft het gezin inzicht in hoe het gezinssysteem werkt. Hij vertelt het gezin waarom zorg nodig is. Tevens wat het gezin kan verwachten van de zorg en wat er van het gezin zelf gevraagd wordt.

SPRING Jeugdhulp is gecontracteerd om te worden ingezet voor (tijdelijke) ondersteuning van de lokale structuren.

Een preventieve interventie is gericht op het verbeteren van de interactie tussen ouder en kind met als doel, voorkomen dat het kind op latere leeftijd psychosociale problemen ontwikkelt.

Naast onze expertise op het gebied van ambulante hulpverlening en casusregie hebben we specifieke dieptekennis over complexe veiligheidscasuïstiek (CVC) en complexe scheidingen.

SPRING Jeugdhulp is specialist op het gebied van complexe (veiligheids-)casuïstiek. We bieden een integrale aanpak die gericht is op verbetering van de regie en de eigen kracht van gezinnen met meervoudige, complexe en/of chronische problemen.

Begeleiding van gezinssystemen bij echtscheidingen. Bij scheiding moeten zowel de beide ouders, hun kinderen, als het netwerk leren omgaan met de nieuwe situatie. Het doel van ondersteuning bij echtscheidingsproblematiek is dat jeugdigen uit het conflict tussen ouders blijven.

icon-search icon-close Toon zoeken icon-menu icon-close Toon menu
icon-arrow-up Naar de top icon-search icon-close Toon zoeken