Consultatie & Advies

Coaching op eigen regie Jeugdzorgwerker
De coaching vindt op maat plaats op basis van de behoefte van de jeugdzorgwerker. De jeugdzorgwerker houdt regie over zijn eigen leren en ontwikkeling en bepaalt waar hij aan wil werken. De coach stimuleert, daagt uit, ondersteunt en begeleidt bij het reflecteren op houding en gedrag van de jeugdzorgwerker.

De jeugdzorgwerker staat naast het gezin en ondersteunt hen bij het maken van een plan en het realiseren van de daarin gestelde doelen zonder dit over te nemen. De jeugdzorgwerker is creatief in het vinden van duurzame oplossingen voor cliënten.

De jeugdzorgwerker kan zijn rol als opdrachtnemer en adviseur effectief invullen en hanteren. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • De jeugdzorgwerker is een generalistische professional met specialistische expertise
  • Jeugdzorgwerkers kennen elkaars expertise en benutten deze
  • De jeugdzorgwerker werkt integraal
  • De coach is een zeer ervaren Jeugdprofessional van SPRING.

Intercollegiale consultatie
Wanneer een jeugdzorgwerker behoefte heeft aan consultatie en toetsing van zijn eigen overwegingen neemt hij contact op met een SPRING jeugdprofessional. Samen met deze SPRING professional voert hij een consultatief gesprek waarin hij zijn overwegingen, dilemma’s en vragen deelt. De Jeugdprofessional van SPRING bevraagt, denkt mee en reflecteert mee met de jeugdzorgwerker op een zodanige wijze dat de jeugdzorgwerker verder kan in de voorgelegde casus en dat hij zich verder ontwikkelt tot een zelfstandige professional die op zijn eigen kracht durft te vertrouwen.

De jeugdzorgwerker en de SPRING jeugdprofessional beslissen samen in welke vorm het overleg plaatsvindt. Jeugdzorgwerkers Zeeland zijn hierna in staat om elkaar op zodanige wijze te consulteren dat zij op eigen kracht professionele afwegingen kunnen maken en beslissingen kunnen nemen.

Intercollegiale consultatie met een jeugdprofessional van SPRING is gericht op het leren onderling te consulteren en daarbij te leren vertrouwen op eigen kracht.
Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Jeugdzorgwerkers hebben eigen regie.
  • Zij kunnen zelfstandig professionele afwegingen maken.
  • De jeugdprofessionals van SPRING zijn in staat in het proces van intercollegiale consultatie hun Zeeuwse collega’s te ondersteunen bij het zelf maken van professionele afwegingen. Zij ondersteunen hun collega’s bij het durven te vertrouwen op eigen kennis en kunde en eigen kracht.

 

elm-single-3
icon-menu icon-close Toon menu icon-search icon-close Toon zoeken icon-arrow-up Naar de top