Informatie voor verwijzers

Spring Jeugdhulp is er voor kinderen, jongeren en hun gezinnen in de provincie Zeeland en in de regio West-Brabant Oost. Wij geloven in maatwerk, omdat ieder gezin anders is. In overleg met de verwijzer en het gezin wordt er steeds een aanbod op maat geformuleerd.

Spring Jeugdhulp West-Brabant Oost
In de regio West-Brabant Oost biedt Spring Jeugdhulp ambulante begeleiding bij hulpvragen rondom opvoeden en opgroeien. We maken hierbij gebruik van een oplossingsgerichte- en systeemgerichte benadering. De productcodes van deze regio vind je in de overzicht.

Spring Jeugdhulp Zeeland
SPRING Jeugdhulp Zeeland richt zich op ambulante ondersteuning in de breedste zin van het woord. Er kan een beroep op ons gedaan worden voor vraagverheldering, netwerkberaden, het voorzitten van een jeugdbeschermingstafel, casusregie, ambulante begeleiding in de thuissituatie en preventieve jeugdbescherming. De specifieke productcodes en percelen van ons aanbod in Zeeland vind je in dit overzicht. In de folder Specialistische Jeugdhulp in Zeeland lees je meer over de inhoud van de verschillende percelen.

Selecteer een regio voor meer informatie over onze dienstverlening.

Ambulante hulpverlening van SPRING richt zich op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die problemen ervaren rondom opvoeden en het veilig opgroeien van de kinderen.

De casusregisseur geeft het gezin inzicht in hoe het gezinssysteem werkt. Hij vertelt het gezin waarom zorg nodig is. Tevens wat het gezin kan verwachten van de zorg en wat er van het gezin zelf gevraagd wordt.

SPRING Jeugdhulp is gecontracteerd om te worden ingezet voor (tijdelijke) ondersteuning van de lokale structuren.

Een preventieve interventie is gericht op het verbeteren van de interactie tussen ouder en kind met als doel, voorkomen dat het kind op latere leeftijd psychosociale problemen ontwikkelt.

Naast onze expertise op het gebied van ambulante hulpverlening en casusregie hebben we specifieke dieptekennis over complexe veiligheidscasuïstiek (CVC) en complexe scheidingen.

SPRING Jeugdhulp is specialist op het gebied van complexe (veiligheids-)casuïstiek. We bieden een integrale aanpak die gericht is op verbetering van de regie en de eigen kracht van gezinnen met meervoudige, complexe en/of chronische problemen.

Begeleiding van gezinssystemen bij echtscheidingen. Bij scheiding moeten zowel de beide ouders, hun kinderen, als het netwerk leren omgaan met de nieuwe situatie. Het doel van ondersteuning bij echtscheidingsproblematiek is dat jeugdigen uit het conflict tussen ouders blijven.

icon-search icon-close Toon zoeken icon-menu icon-close Toon menu
icon-arrow-up Naar de top icon-search icon-close Toon zoeken