Samen sterk voor de jeugd

Elk kind moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen, zodat hij of zij later naar vermogen deel kan nemen aan de samenleving. Lukt dat niet vanzelf dan kunnen ouders en kinderen via de lokale toegang bij SPRING Jeugdhulp snel en dichtbij terecht voor deskundige hulp en ondersteuning. Het belang van het kind vormt altijd het uitgangspunt.

De jeugdprofessionals van SPRING Jeugdhulp weten altijd het verschil te maken en werken integraal vanuit het belang van het kind en volgens het principe “licht waar kan, zwaar waar nodig.” In ons werk gaan we uit van:

1.    Eigen kracht eerst

2.   Regie bij het gezin

3.   Geen kind buitenspel

4.   Loslaten zonder de verbinding te verliezen

Om dit mogelijk te maken zetten wij in op continue ontwikkeling en vernieuwing. Als jeugdprofessionals hechten we dan ook veel belang aan persoonlijke en professionele ontwikkeling waar SPRING als organisatie graag in ondersteunt.

Lees meer over SPRING  in het jaardocument 2021. Het is een geconsolideerd jaardocument en bevat ook de verantwoordingen van Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning (NMO) en MEE West-Brabant. NMO is een holding met drie stichtingen in het sociaal domein en jeugdzorg, namelijk MEE West-Brabant, Spring Jeugdprofessionals en Spring Jeugdhulp.

 

Elk kind telt

icon-menu icon-close Toon menu icon-search icon-close Toon zoeken icon-arrow-up Naar de top