Over onze mensen: SPRING jeugdprofessional

Eigen kracht geldt niet alleen voor jeugdige, maar net zo zeer voor de professional zelf. Daarom is SPRING Jeugdhulp zo ingericht dat de professional eigen regie heeft en dat er wordt geïnvesteerd in de competenties, talenten van de jeugdprofessionals. Het SPRING Leerhuis biedt hiervoor richtlijnen en tools om het vak van jeugdprofessional goed te kunnen uitvoeren en up-to-date te houden.

De jeugdprofessionals hebben respect voor de kracht van gezinnen. Zij benaderen jeugdigen en ouders op basis van gelijkwaardigheid. Zij ondersteunen het vertrouwen in eigen kracht door kansen, mogelijkheden en talenten te benadrukken. De jeugdprofessional ondersteunt bij het vinden van oplossingen en het verkrijgen en behouden van regie.

De jeugdprofessional is een generalist, met specialistische expertise, die professionele jeugdhulp biedt op lokaal niveau. De jeugdprofessional werkt laagdrempelig en toegankelijk.
Het is een hoogwaardige professional die flexibel, niet tijd- en plaatsgebonden, systeemgericht werkt vanuit gezinnen in de lokale context. Een professional die steeds op zoek gaat naar vernieuwing en ontwikkeling om te komen tot integrale oplossingen. De jeugdprofessional is zeer bekwaam in het ondersteunen van de jeugdige en zijn gezin om het eigen sociale netwerk te versterken.

De jeugdprofessional gaat uit van wat goed gaat in gezinnen en kijkt hoe ze dit verder kan uitbouwen. Eigen kracht van het gezin en het netwerk wordt optimaal benut en verder versterkt. Het veilig opgroeien van kinderen staat altijd centraal.

icon-search icon-close Toon zoeken icon-menu icon-close Toon menu
icon-arrow-up Naar de top icon-search icon-close Toon zoeken