Wat doen we

Samen zijn wij gedreven om de juiste specialistische ambulante zorg te bieden. Vanuit kennis en deskundigheid met complexe (veiligheids) casuïstiek bouwen we samen verder aan het vak van jeugdprofessional. Uiteraard ook vanuit de wensen van de gezinnen en in samenspraak met de verwijzers en andere partners uit het veld, zoals consultatiebureaus, scholen en andere zorgaanbieders.

Als organisatie faciliteert SPRING deze gezamenlijke kracht door kennisverrijking en kennisdeling mogelijk te maken.

Onze kernwaarden

Bedreven
SPRING drijft op enthousiaste en zelfstandige jeugdprofessionals die zich inzetten om professionele jeugdhulp te bieden. In onze aanpak zijn we proactief en outreachend. Blijven leren en ontwikkelen vinden we belangrijk zodat we jeugdigen, gezinnen en hun omgeving de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Onze expertise delen we graag met collega’s en met andere professionals in ons netwerk. Zo blijven we samen bouwen aan SPRING en het vak jeugdprofessional.

Samen
Samen kom je tot het beste resultaat. Dat ervaren we steeds weer. Daarom weten wij professionals elkaar te vinden én elkaars kwaliteit optimaal te benutten. Als een kind of gezin dreigt vast te lopen, zoeken we samen met het gezin en zijn omgeving naar een duurzame oplossing. Samen met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners, maken we ons sterk om op te bouwen aan hoogwaardige professionele jeugdhulp.

Inspireren
Het gezin en haar omgeving stimuleren, zodat ze uiteindelijk op eigen kracht verder komen. Dat drijft elke jeugdprofessional van SPRING. Met enthousiasme en gedrevenheid inspireren we zowel kind en gezin als opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Met onze expertise en attitude willen wij bijdragen aan de doorontwikkeling en uitvoering van jeugdhulp door gemeenten.

 

 

icon-search icon-close Toon zoeken icon-menu icon-close Toon menu
icon-arrow-up Naar de top icon-search icon-close Toon zoeken