Hechting, een goede start!

Hechting, een goede start, is een preventieve interventie voor ouders en hun baby tot en met 12 maanden. De interventie is gericht op het verbeteren van de interactie tussen ouder en kind, met als uiteindelijk doel voorkomen dat het kind op latere leeftijd psychosociale problemen ontwikkelt.

 Doelgroep
– Kwetsbare zwangeren; zwangere vrouwen die zich in welk opzicht dan ook kwetsbaar voelen. Dit kan zijn door eigen zorgen of problemen, of door externe zorgen of problemen.
– Kwetsbare ouders met een pasgeboren baby (tot 12 maanden).
– Ouders die na de geboorte van hun kind problemen ervaren in de afstemming met hun baby.
– Ouders die zich niet zo fijn voelen in het contact met hun baby.

 Doel
– Het verbeteren van de sensitieve responsiviteit van de ouder, zodat een ouder gevoelig en passend kan reageren en kan afstemmen op het gedrag en/of de emotie van het kind.
– Een veilige gehechtheidsrelatie op gang brengen. Het kind heeft vertrouwen in de (emotionele) beschikbaarheid van de ouder.
– De sociale en emotionele ontwikkeling van het kind op gang brengen. In de hechtingsfase wordt de basis gelegd voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind. Er is aandacht voor het lezen en begrijpen van emoties, zodat goed kan worden afgestemd in het contact. Een kind zal zich hierdoor gehoord en gestimuleerd voelen bij het uiten van emoties.
– Een tevreden ouder met een tevreden kind.

Aanpak
De interventie bestaat uit begeleiding van het gezin in de thuissituatie. Bij enkelvoudige problematiek gedurende 3 tot 4 maanden, bij meervoudige problematiek gedurende 6 tot 9 maanden.

De begeleiding wordt geboden door een jeugdprofessional die hiertoe is opgeleid en met kennis van de geestelijke gezondheidszorg. De interventie kent de volgende fasen:

Aanmelding: ouders uit de doelgroep melden zichzelf aan bij het CJG of worden door de huisarts, verloskundige, consultatiebureau, POP poli of PAAZ verwezen. De aanmelding wordt direct opgepakt door de jeugdprofessional.

Fase 1: kennismaking, uitleg over de begeleiding, werken aan het vertrouwen en eerste observatie van de ouder-baby interactie.

Fase 2: bekrachtigen en uitbreiden van positieve interacties tussen ouder en kind, stimuleren van nieuwe interacties. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de videocamera. Er worden positieve interactiemomenten teruggekeken met ouders met de focus op de sensitiviteit en responsiviteit van de ouder.

Fase 3: herhaling, evaluatie en afsluiting.
In de laatste periode nemen de frequenties van de huisbezoeken af. Bij afsluiting wordt nagegaan hoe de ontwikkeling van het ouder-kind contact is en of eventueel advies voor verdere hulp nodig is.

Contact
Voor vragen en meer informatie, neem contact op met Jeugdprofessional Stefanie Kaijen: 06-38324541 of Jeugdprofessional: Kathelein Kamerling: 06 48 01 84 66.
Lees ook het verhaal van Stefanie en Maartje, waarin zij vertellen over werken met deze preventieve interventie.

Voor aanmelden mail naar: info@springjeugdhulp.nl.

elm-single-3
icon-search icon-close Toon zoeken icon-menu icon-close Toon menu
icon-arrow-up Naar de top icon-search icon-close Toon zoeken