SPRING Leerhuis

De organisatie biedt kaders aan en faciliteert de jeugdprofessional onder­ ­andere door het SPRING-Leerhuis. De professie biedt richtlijnen en tools om het vak van jeugdprofessional goed te kunnen uitvoeren en up to date te houden. De persoon brengt zijn eigen waarden, drijfveren en ­opvattingen mee en verhoudt zich tot het kader van de organisatie en kader van de professie.

Het SPRING leerhuis visualiseert een continue ontwikkeling waar we binnen de organisatie en met de jeugdprofessionals mee bezig zijn. Het laat alle activiteiten zien die plaats vinden als het gaat om professionalisering. Het leerhuis benadrukt dat er verschillende vormen zijn van leren en daarmee verschillende vormen van het ontwikkelen en versterken van de professionele identiteit.

1. Praktijk: samenwerken en leren

In de integrale praktijk ontwikkelen professionals zich continue door het delen van ervaringen en kennis tijdens informele en formele ontmoetingen.

2. Coaching

De coaching biedt steun bij het regie voeren op de eigen werkzaamheden, het schakelen tussen verschillende rollen en het inhoud geven aan de missie en visie.

3. Intervisie

In kleine, divers samengestelde groepen leren jeugdprofessionals onder ­begeleiding van een ervaren intervisor aan de hand van praktijksituaties en ‘powerfull questions’.

4. Jaarprogramma

Op basis van behoefte van jeugdprofessionals, feedback van stakeholders en de ontwikkelingen van het vak van jeugdprofessional wordt naast een inwerkprogramma en individuele leeractiviteiten jaarlijks een leer­programma opgesteld.

5. Vakgroepen

Binnen SPRING kennen we de vakgroepen Preventie, Toeleiding naar ­Maatwerk, Ambulante begeleiding en Veiligheid & Crisis die zich richten
op het optimaal ontwikkelen van het vak.

6. Onderzoek

SPRING is kernpartner van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van Avans, dat onderdeel uitmaakt van het onderzoeksprogramma Werkplaats Sociaal Domein. De samenwerking heeft tot doel, door co creatieve leer­methodes, innovatieve kennis enkunde op te doen.

elm-single-3
icon-menu icon-close Toon menu icon-search icon-close Toon zoeken icon-arrow-up Naar de top