Ambulante hulpverlening

Ambulante hulpverlening van SPRING richt zich op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die problemen ervaren rondom opvoeden en het veilig opgroeien van de kinderen. We leveren maatwerk door te kijken naar wat écht nodig is en daar in onze begeleiding bij aan te sluiten.

Iedere jeugdige, gezin en hulpvraag is anders, dus iedere aanpak is anders. De jeugdprofessional werkt doelgericht en bekijkt met ouders en jeugdigen wat nodig is om een eerste stap van verbetering te zetten. De vorm, intensiteit en de frequentie van de ondersteuning kan sterk per gezin verschillen. Altijd vanuit het principe: zo licht en zo kort als kan, zo zwaar en zo lang als nodig. Een van de doelen van ambulante hulpverlening vanuit SPRING is dat de kinderen op een veilige manier thuis kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen gaan wonen. Dit wordt behaald door de gedragsproblemen van kinderen te verminderen, de opvoedvaardigheden van de ouders te vergroten en het sociaal netwerk meer te betrekken bij het gezin.

Systeemgericht- en oplossingsgericht werken
Alle jeugdprofessionals van SPRING zijn opgeleid om systeem- en oplossingsgericht te werken. Het gezin, de jeugdige en de betrokken omgeving zijn ook een integraal onderdeel bij de ambulante hulpverlening. Zowel het functioneren, het versterken of opbouwen van het sociale netwerk zijn een belangrijk uitgangspunt. Jeugdprofessionals geven ook psycho-educatie en zijn tevens gericht op het aanleren van vaardigheden aan gezinsleden. Zij zetten gezinstherapeutische interventies in en zijn ook gericht op het vergroten en benutten van het sociaal netwerk.

Gezinnen in eigen kracht
Ambulante hulpverlening kenmerkt zich door een inzichtelijke en transparante wijze van (samen)werken. De jeugdprofessional zal de samenwerking met de cliënt altijd aangaan vanuit diens eigen kracht. Daar waar nodig worden gezinnen ondersteund zodat eigen kracht (verder) bevorderd wordt.

Vanuit een veilige basis
Ambulante hulpverlening werkt vanuit een veilige basis om gezond te kunnen opvoeden en opgroeien, dit is het vertrekpunt. Een onvoldoende aanwezige veilige basis wordt eerst gelegd of versterkt. Dit is geen voorwaarde voor de start, maar is altijd integraal onderdeel van de doelen die met deze hulpverlening worden beoogd.
Lees ook het verhaal van jeugdprofessional Stefanie over hoe zij deze manier van ondersteuning aan gezinnen ervaart.

Ambulante Hulpverlening van SPRING wordt geboden in de provincie Zeeland en in de regio West-Brabant Oost.

 

elm-single-3
icon-search icon-close Toon zoeken icon-menu icon-close Toon menu
icon-arrow-up Naar de top icon-search icon-close Toon zoeken