Complexe veiligheidscasuïstiek

SPRING Jeugdhulp is specialist op het gebied van complexe (veiligheids-)casuïstiek. We bieden een integrale aanpak die gericht is op verbetering van de regie en de eigen kracht van gezinnen met meervoudige, complexe en/of chronische problemen.

Uitgangspunten:

  • Eigen krachten van het gezin worden gemobiliseerd;
  • Gericht op de ontwikkelingsbedreiging van alle gezinsleden;
  • Maatwerk per gezin (doelen, prioriteiten en tempo van verandering zijn variabel);
  • Zo licht en zo kort mogelijk, zo zwaar en zo lang als nodig.

De jeugdprofessional is in het gezin aanwezig, overlegt voortdurend met de gezinsleden en hun sociale netwerk en bekijkt samen met hen wat er moet veranderen om de eerstvolgende, kleine, stappen naar verbetering te zetten. De jeugdprofessional kan daarin zelf een hulpverlenende rol spelen.

Het kan voorkomen dat er sprake is van meerdere hulpverleners in het gezin. De jeugdprofessional zorgt er, samen met het gezin, voor dat deze hulpverleners met elkaar in verbinding staan en dat hulpverleningsplannen op elkaar zijn afgestemd. Dubbele rollen worden gestopt. Er wordt met het gezin gepraat, en niet over het gezin.

De jeugdprofessional is minimaal bekwaam in het oplossingsgericht werken, sociale netwerkversterking en beheerst de methode Signs of Safety/Signalen van Welzijn en Veiligheid.

elm-single-3
icon-search icon-close Toon zoeken icon-menu icon-close Toon menu
icon-arrow-up Naar de top icon-search icon-close Toon zoeken