Lid Raad van Toezicht

Stichting  Netwerk Maatschappelijke Ondersteuning zoekt per 1 juli een Lid Raad van Toezicht

De Stichting NMO vormt het bestuur van de stichting MEE West-Brabant en van de stichtingen SPR!NG Jeugdprofessionals en SPR!NG Jeugdhulp. Robert van der Krogt is in de zomer van 2020 aangetreden als nieuwe bestuurder en is verantwoordelijk voor het bestuur en de dagelijkse leiding van NMO. De bestuurder is daarnaast verantwoordelijk voor de strategie, beleid en realisatie van de doelstellingen van MEE West-Brabant en SPR!NG. De dagelijkse operationele leiding van MEE en SPR!NG is opgedragen aan het management van SPR!NG en MEE. NMO heeft een vitale Raad van Toezicht die toeziet op het bestuur van het gehele NMO netwerk. Bestuur en toezicht volgen de Governance code zorg.

De Raad van Toezicht van NMO bestaat uit 5 leden en houdt toezicht op sturing, beheersing en verantwoording in het NMO netwerk.  Rollen en taken zijn evenwichtig onder de leden verdeeld. Doelmatigheid van NMO en de aangesloten organisaties, kansen, risico’s en (maatschappelijke) resultaten zijn belangrijke onderwerpen van gesprek. De Raad let in het bijzonder op de belangen van SPR!NG en MEE binnen het NMO netwerk. Het belang van cliënten bij kwaliteit en veiligheid van de zorg en het belang van de meer dan 320 professionals werkzaam in het NMO netwerk staan hoog op de jaaragenda van de Raad van Toezicht.

De voorzitter van de Raad van toezicht vertrekt per 1 juli 2021 vanwege het toetreden tot een nieuwe (professionele) werkkring.  De beoogd voorzitter van de Raad is afkomstig uit de Raad waardoor een vacature voor een lid ontstaat per 1 juli 2021. De Raad zoekt:

  • een toezichthouder, gedreven door vakinhoud, met operationele binding in de (maatschappelijke) zorgverlening en jeugd- en/of gehandicaptenzorg bij voorkeur in de regio West-Brabant;
  • een innovatieve en frisse blik op de ondersteuning van kwetsbare mensen en op de werkvelden waarop MEE en SPR!NG actief zijn in het regionale zorglandschap;
  • een strategische en ambitieuze kijk op de synthese en gezamenlijke ontwikkeling van MEE en SPR!NG binnen NMO.

Meer informatie over de vacature vind je hier. 

 

 

 

 

 

elm-single-3
icon-menu icon-close Toon menu icon-search icon-close Toon zoeken icon-arrow-up Naar de top