Kind en gezin

Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Iedereen heeft weleens vragen over opvoeden, opgroeien of de gezondheid van zijn kind en wil daar graag eens met iemand over praten. Heb je vragen over de opvoeding van je kind? Dan kun je terecht bij een jeugdprofessional van SPRING.

De jeugdprofessional geeft deskundig advies, ondersteuning en hulp op maat. Hij is het aanspreekpunt voor o.a. de jongere en het gezin. De jeugdprofessionals leveren of coördineren de ondersteuning en hulp aan een gezin. Zij werken nauw samen met veel partners, zoals het consultatiebureau, de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGD en de huisartsen. Ook zijn onze jeugdprofessionals met regelmaat te vinden bij o.a. de kinderopvang, de peuterspeelzalen en het onderwijs.

Hoe werken we?

Onze jeugdprofessionals gaan uit van wat goed gaat in gezinnen en kijken hoe ze dit verder kunnen uitbouwen. Eigen kracht van het gezin en het netwerk wordt optimaal benut en verder versterkt. Onze jeugdprofessional ondersteunt bij het vinden van oplossingen en het verkrijgen en behouden van regie. Het veilig opgroeien van kinderen staat altijd centraal. Wanneer je in contact wilt komen met een jeugdprofessional, kan dit via je gemeente.

We vinden het bij SPRING belangrijk dat we respectvol met elkaar om gaan. Daarvoor hebben we richtlijnen bepaald. In het document “Zo gaan we met elkaar om” lees je wat we van elkaar mogen verwachten.

In Zeeland werkt Spring Jeugdhulp met de Verwijsindex. Dit is een landelijk en digitaal systeem dat door professionals wordt gebruikt om een signaal af te geven. Er wordt geen zorginhoudelijke informatie middels het systeem gedeeld. We geven alleen aan dat we betrokken zijn bij een kind of jongere tot 23 jaar. Dit maakt het voor professionals makkelijker om elkaar te vinden en samen te werken. Meer informatie hierover vind je op www.verwijsindexzeeland.nl.

S.L.I.M. Zeeland

SPRING Jeugdhulp is in Zeeland onderdeel van het samenwerkingsverband S.L.I.M.
S.L.I.M. staat voor Samen, Laagdrempelig, Innovatief, Maatwerk. Dat is ook precies wat we vanuit deze netwerkorganisatie willen realiseren. Samen met het gezin kijken we wat voor hulp en zorg er nodig is. De partners binnen S.L.I.M. stemmen met elkaar af hoe de benodigde zorg snel en doeltreffend kan worden ingezet. Per gezin maken we een zorgpakket op maat. Onze kracht is dat we over de grenzen van de afzonderlijke organisaties heen kijken en op deze manier efficiënte zorg bieden.

S.L.I.M. Zeeland is een samenwerkingsverband van vijf zorgaanbieders. We hebben elkaar gevonden in onze gedeelde waarden, waarbij het belang van het gezin voorop staat. Onze drijfveer is om kinderen en gezinnen in hun kracht te zetten en vooruit te laten bewegen. Door samen te werken en onze expertises te bundelen ontstaan hiervoor nieuwe mogelijkheden.

S.L.I.M. Zeeland bestaat uit de volgende zorgaanbieders:

  • CKZ, Coöperatie van ondernemers in de kleinschalige zorg in Zeeland
  • Jaxie!, praktijk voor kinderpsychologie en orthopedagogiek
  • Praktijk Schoone, praktijk voor logopedie, kinderpsychologie, orthopedagogiek en huiswerkbegeleiding
  • Olyk-Kindertherapie
  • Zorgmuiters, gezinshuizen
  • Yes We Can Clinics, zorgkliniek voor jongeren met psychische problemen, verslavingen en gedragproblemen
  • SPRING Jeugdhulp, specialistische ambulante jeugdhulp

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband S.L.I.M. kijkt u op www.slimzeeland.nl.

 

 

Voor wie?

Heb je het gevoel dat alles je even teveel wordt? Of heb je problemen thuis, op school of met je vrienden? Je kunt erover praten met een van onze jeugdprofessionals.

Heb je vragen over de opvoeding van je kind? Dan kun je terecht bij een van onze jeugdprofessionals.

Als voor een jeugdige ondersteuning nodig is, kan hij of zij en zijn opvoeders terecht bij een jeugdprofessional van SPRING Jeugdhulp.

Vasthouden geeft zekerheid, loslaten biedt perspectief

icon-search icon-close Toon zoeken icon-menu icon-close Toon menu
icon-arrow-up Naar de top icon-search icon-close Toon zoeken