Kind en gezin

Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Iedereen heeft weleens vragen over opvoeden, opgroeien of de gezondheid van zijn kind en wil daar graag eens met iemand over praten. Heb je vragen over de opvoeding van je kind? Dan kun je terecht bij een jeugdprofessional van SPRING.

De jeugdprofessional geeft deskundig advies, ondersteuning en hulp op maat. Hij is het aanspreekpunt voor o.a. de jongere en het gezin. De jeugdprofessionals leveren of coördineren de ondersteuning en hulp aan een gezin. Zij werken nauw samen met veel partners, zoals het consultatiebureau, de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGD en de huisartsen. Ook zijn onze jeugdprofessionals met regelmaat te vinden bij o.a. de kinderopvang, de peuterspeelzalen en het onderwijs.

Hoe werken we?

Onze jeugdprofessionals gaan uit van wat goed gaat in gezinnen en kijken hoe ze dit verder kunnen uitbouwen. Eigen kracht van het gezin en het netwerk wordt optimaal benut en verder versterkt. Onze jeugdprofessional ondersteunt bij het vinden van oplossingen en het verkrijgen en behouden van regie. Het veilig opgroeien van kinderen staat altijd centraal. Wanneer je in contact wilt komen met een jeugdprofessional, kan dit via je gemeente.

We vinden het bij SPRING belangrijk dat we respectvol met elkaar om gaan. Daarvoor hebben we richtlijnen bepaald. In het document “Zo gaan we met elkaar om” lees je wat we van elkaar mogen verwachten.

Spring Jeugdhulp werkt met de Verwijsindex. Dit is een landelijk en digitaal systeem dat door professionals gebruikt wordt om een signaal af te geven. We geven hierin aan als we betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Zo lukt het ons beter samen te werken met andere professionals die ook betrokken zijn. Het doel is om gezinnen de best mogelijke ondersteuning te bieden. Meer informatie hierover vind je op www.verwijsindexzeeland.nl.

 

Voor wie?

Heb je het gevoel dat alles je even teveel wordt? Of heb je problemen thuis, op school of met je vrienden? Je kunt erover praten met een van onze jeugdprofessionals.

Heb je vragen over de opvoeding van je kind? Dan kun je terecht bij een van onze jeugdprofessionals.

Als voor een jeugdige ondersteuning nodig is, kan hij of zij en zijn opvoeders terecht bij een jeugdprofessional van SPRING Jeugdhulp.

Vasthouden geeft zekerheid, loslaten biedt perspectief

icon-menu icon-close Toon menu icon-search icon-close Toon zoeken icon-arrow-up Naar de top