Werken met de methodiek Gezin Centraal

Ambulante hulpverlening van Spring Jeugdhulp volgens de methodiek Gezin Centraal

De Ambulante hulpverlening van Spring Jeugdhulp richt zich op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die problemen ervaren rondom opvoeden en veilig opgroeien. Spring levert maatwerk door te kijken naar wat écht nodig is en daar in de begeleiding bij aan te sluiten. Binnen de ambulante hulpverlening van Spring geldt de methodiek Gezin Centraal als leidraad. Kathelein, jeugdprofessional bij Spring Jeugdhulp is hier enthousiast over en vertelt hier graag meer over.


Hoi Kathelein. Vertel eens, wat houdt de methodiek Gezin Centraal eigenlijk in?
Kathelein: “De methodiek Gezin Centraal biedt een kapstok binnen het ambulant werken. Het systeem-, vraag- en oplossingsgericht werken komt binnen deze methodiek duidelijk naar voren. Met de ambulante hulpverlening van Spring Jeugdhulp willen we écht gedragsverandering teweegbrengen in gezinnen en werken we toe naar een situatie waarbij de jeugdprofessional uiteindelijk niet meer nodig is.

Binnen Gezin Centraal wordt er met fases gewerkt; de startfase, veranderfase en afbouwfase. Hierdoor heeft een traject een duidelijke kop en staart en is het voor zowel de cliënt als de jeugdprofessional duidelijk hoe een traject zal lopen en naar welke doelen toegewerkt wordt.”

Je hebt het over verschillende fases waarmee gewerkt wordt, kun je hier iets meer over vertellen?
Een traject start met een inventarisatie van wat er nodig is. Wanneer duidelijk is dat er een ambulant traject gestart kan worden, kom je in de startfase.

In de startfase staat aansluiten op en afstemmen met de cliënt centraal. Je bent nog niet concreet bezig met gedragsverandering, maar je werkt aan het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie. Daarnaast help je een gezin hun doelen te formuleren en bepaal je samen het eindpunt. Pas wanneer het eindpunt helder is voor alle gezinsleden en je hebt een consulterende samenwerkingsrelatie (de cliënt heeft een hulpvraag en ziet zijn eigen aandeel), dan kun je naar de veranderfase.

In de veranderfase ga je daadwerkelijk werken aan gedragsveranderingen, door te werken aan werkpunten. Het vergroten van de competenties in het gezin en het vergroten van het netwerk zijn hierin belangrijk. Als jeugdprofessional ben je vooral bezig met het versterken van wat al goed gaat en daarnaast met het trainen van vaardigheden. Een gesprek eindigt altijd met een CAB. Dit staat voor Concrete Aanzet tot Beweging. Dit is een soort huiswerkopdracht waarmee je een gezin laat oefenen met nieuw gedrag.

Tijdens de afbouwfase ga je naar het eindpunt toewerken. Dit wordt ook expliciet besproken met de cliënt. Tijdens het afbouwen ga je vooral bestendigen en herhalen van wat een gezin al kan/al geleerd heeft. De intensiteit van de afspraken wordt minder. Je maakt daarnaast een terugvalpreventieplan voor het gezin. Indien nodig wordt vervolghulp georganiseerd.”

Wat onderscheidt Gezin Centraal van andere methodieken?
“Binnen de hulpverlening blijft het vaak bij praten, met Gezin Centraal ga je echt oefenen en werken aan gedragsverandering. Hierbij wordt het hele gezin betrokken en zijn de doelen interactioneel (ieder gezinslid heeft een aandeel in de oplossing). Daarnaast onderscheidt Gezin Centraal zich door het gefaseerd werken en de duidelijke kop en staart. Hierdoor is het zowel voor de cliënt als de jeugdprofessional heel duidelijk waaraan gewerkt wordt en wanneer het ‘goed genoeg’ is.”

Lukt het de gezinnen om elke week aan de slag te gaan met een werkpunt?
Omdat je pas bij een consulterende samenwerkingsrelatie aan werkpunten gaat werken, is de motivatie bij de gezinsleden aanwezig. Het lukt echter niet altijd in één keer. Het is helpend om vooraf stil te staan bij wat het gezin nodig heeft om aan de slag te kunnen gaan met het werkpunt. Zoals; wanneer gaan jullie met het werkpunt aan de slag en wie helpt je hierbij? Wanneer het niet gelukt is ga je het gesprek met elkaar aan over wat het gezin nodig heeft om de week erop wel met het werkpunt aan de slag te gaan.”

Hoe wordt er binnen Gezin Centraal gesproken over de samenwerking binnen het gezin?
“We spreken binnen Gezin Centraal over een vrijblijvende, zoekende, consulterende of co-expert relatie.

Een vrijblijvende relatie houdt in dat er nog geen hulpvraag is. Een zoekende relatie houdt in dat er wel een hulpvraag is maar het eigen aandeel nog niet gezien wordt en bij een consulterende relatie is er een hulpvraag en wordt het eigen aandeel gezien. Bij een co-expert relatie kan een cliënt zijn hulpbronnen benutten en kun je gaan afbouwen.

Soms verschilt de samenwerkingsrelatie per gezinslid. Bijvoorbeeld wanneer ouders in een consulterende samenwerkingsrelatie zitten en de zoon nog in een vrijblijvende samenwerkingsrelatie. Je sluit dan aan bij degene waarmee je nog de minste samenwerkingsrelatie hebt. Ook kan de samenwerkingsrelatie per doel verschillen.”

Wie worden er allemaal betrokken bij het traject?
De werkwijze van Gezin Centraal is om met het hele gezin aan de slag te gaan. De motivatie van het gezin en de kans op succes wordt groter wanneer het gehele gezin betrokken wordt. Bij Gezin Centraal ben je wel wat stelliger in dat iedereen betrokken wordt bij het traject. Niet elk gesprek hoeft iedereen aanwezig te zijn, maar iedereen wordt gedurende het traject wel betrokken.”

Welke kwaliteiten zet je in tijdens het werken met Gezin Centraal?
“Ik denk het kunnen geven van veel erkenning, aansluiten bij het gezin, het gezin in hun kracht zetten, de verantwoording daar laten waar deze hoort. Ik denk ook het echt/oprecht zijn, goed luisteren, nieuwsgierig zijn, doorvragen en durven in te zoomen. Daarnaast enthousiasme en humor.”

Wat levert Gezin Centraal de gezinnen op?
“We horen terug van gezinnen dat het erg toepasbaar is, het wordt heel concreet. Tevens is wetenschappelijk bewezen dat wanneer je echt oefent, de kans op succes groter is dan wanneer het bij praten blijft.

Welk verschil maakt het werken met Gezin Centraal voor de jeugdprofessionals?
“Gezin Centraal geeft je een bepaalde houvast. Je volgt een duidelijke lijn. Hier mag ook van afgeweken worden, maar je kan hier wel weer op terugvallen.

Het afwijken van de lijn hangt samen met je samenwerkingsrelatie met het gezin. Soms dien je ook te vertragen. Ook kan het zo zijn dat het doel verandert. Het is het plan van het gezin. Werkt iets niet dan bespreek je dit met het gezin en ga je met elkaar kijken waar wel behoefte aan is.”

Hoe worden de jeugdprofessionals bij Spring Jeugdhulp opgeleid in het werken met Gezin Centraal?
“Door middel van de training Gezin Centraal. Binnen de training behandelen we onder andere een aantal tools die je kan inzetten in de veranderfase. Daarnaast passen de vaardigheden vanuit het systeemgericht- en oplossingsgericht werken en de andere ambulante tools mooi binnen deze overkoepelende methodiek.”

Meer weten over de methodiek Gezin Centraal binnen Spring?
Wil je meer weten over werken met de methodiek Gezin Centraal binnen Spring Jeugdhulp? Neem contact met ons op! We zijn ook regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s! Neem een kijkje op onze vacaturepagina en solliciteer op de vacature die bij jou past.

 

icon-search icon-close Toon zoeken icon-menu icon-close Toon menu
icon-arrow-up Naar de top icon-search icon-close Toon zoeken