Werken op een middelbare school

Jeugdprofessionals Spring Jeugdhulp van meerwaarde op middelbare school

Jeugdprofessionals Amber en Renée werken vanuit Spring Jeugdhulp als jeugdpreventiemedewerker op het Ostrea Lyceum. Dit is een middelbare school in Goes voor onderwijs op het niveau vmbo, mavo, havo en vwo. Het Ostrea Lyceum vindt het belangrijk om leerlingen de aandacht te geven die zij nodig hebben. Ook als dit extra begeleiding betreft. Amber en Renée zijn per 1 september 2023 wekelijks op de school aanwezig om met leerlingen die dit nodig hebben in gesprek te gaan.

“We zitten letterlijk in de school maar nemen wel de kennis van Spring mee.”

Amber: “Iedere vrijdag zijn we op het Ostrea aanwezig. De school heeft drie locaties, die we onderling hebben verdeeld. Over het algemeen ontstaat het contact via de mentor, die afstemt met de ondersteuningscoördinator. De mentor bespreekt het voorafgaand met de leerling en de ouders. We werken volgens afspraak. We merken dat jongeren het fijn vinden om hun verhaal te doen en dat er naar hen geluisterd wordt.”

Renée: “Wij zijn van Spring Jeugdhulp en niet van school. Dat maakt het voor de meeste leerlingen makkelijker om in gesprek te gaan. Het neemt de drempel weg. Scholieren gaan de gesprekken vrijwillig aan. De onderwerpen die voorbij komen zijn divers. Leerlingen die niet lekker in hun vel zitten, problemen thuis, somberheidsklachten, eenzaamheid, onzekerheid, emotieregulatie, pesterijen, kinderen in scheidingssituaties, de gespreksthema’s zijn uiteenlopend.”

Amber: ”Waar nodig werken we ook ambulant en komen we bij de scholieren thuis. Dit wordt gewaardeerd, ook door de ouders. Hier onderscheiden we ons ook mee ten opzichte van andere ondersteuning die op school aanwezig is. We kijken echt wat een leerling nodig heeft. Jongeren vinden het fijn om gehoord te worden. Tweewekelijks een gesprekje van een half uurtje kan al heel helpend zijn. Je ziet ze echt groeien.”

Renée: “Soms is het zwaardere problematiek en vraagt het om een doorverwijzing naar andere hulp. De ondersteuning die we vanuit deze rol als jeugdpreventiemedewerker kunnen bieden is echt vanuit het voorliggend veld. Natuurlijk nemen we de kennis die we als jeugdprofessional hebben wel mee in de gesprekken die we voeren. Onze kennis van de sociale kaart gebruiken we om mee te denken en te adviseren over welke ondersteuning het meest passend zou kunnen zijn.”

Amber: “We voeren ook wel gesprekken ter overbrugging naar geïndiceerde zorg. De wachtlijsten zijn vaak zo lang. Er wordt dan aan ons gevraagd of we het in de tussentijd willen oppakken, zodat er toch iemand is bij wie de leerling zijn of haar verhaal kwijt kan. Dit wordt als waardevol ervaren. Ook ouders geven aan dat ze het prettig vinden om zo betrokken te worden. Dit is hoe we gewend zijn om vanuit Spring te werken. We kijken altijd systemisch.”

Renée: Het convenant met het Ostera Lyceum geldt voor de komende twee jaar. Ik merk dat het steeds meer vorm krijgt en ben er enthousiast over. We krijgen ook steeds meer bekendheid binnen de school. We merken dat steeds meer jongeren ons weten te vinden.”

Amber en Renée werken vanuit Spring Jeugdhulp
als jeugdpreventiemedewerker op het Ostrea Lyceum.

icon-search icon-close Toon zoeken icon-menu icon-close Toon menu
icon-arrow-up Naar de top icon-search icon-close Toon zoeken